"Бошланғич босқичдагиларга бухгалтерия хисоби” ўқув қурси (дистанцион тизимни қўллаш орқали)

Ўрганиш вақти – 4 хафта.

Қиска тарифи

Ўрганишни дистанцион шакли сизни асосий ишингиздан чалғитмаган холда, ўзингизга кулай бўлган вақтда таълим олишингизга шароит яратади. Курснинг ўкув режасига ўқитувчи билан бевосита мулоқот қилиб консультация олиш билан биргаликда ўқув синфларда оралиқ ва якуний синовлар ташкил этилиши режалаштирилган.

Стоимость обучения: 800 000 / 400 000 сум

Преподаватели

Программа

Курс дастури:

Биринчи босқич. Ўрганиш даври 2 хафта. Оралиқ имтихони – 2 соат. Ўтиш бали – 75%

 1. Молиявий ҳисобот элементлари.
 2. Операциялар турлари.
 3. Хисоб олиб боришнинг асосий тамойиллари.
 4. Бухгалтерия ҳисоботларининг турлари.
 5. Хисоб вараглар ва унинг турлари.
 6. Ўтказмалар.
 7. Ҳисобот тайёрлаш мисоллари.

Иккинчи босқич. Ўрганиш даври – 2 хафта. Якуний имтихон – 3 соат. Ўтиш бали – 75%

 1. Пул маблағлари.
 2. Дебиторлик қарздорлик.
 3. Товар-моддий захиралар.
 4. Асосий воситалар.
 5. Мажбуриятлар.
 6. Валюта курси фарқлари.
 7. Пул оқимлари тўғрисидаги ҳисобот.
 8. Молиявий тахлил.

Курсни тулик узлаштирган тингловчилар қуйидаги куникмаларга эга бўлишади:

-    Бухгалтерия хисобининг фундаментал асосларини, тамойилларини ва корхона фаолиятида юз бераетган амаллиёти билан боғлиқликни тушуниш;

-    Корхонанинг активлари, мажбуриятлари, капитали, даромад ва харажатларини бухгалтерия хисобини олиб бориш;

-    Молиявий ҳисобот тайёрлаш кўникмаларига;

Бухгалтерия хисобини олиб бориш ва молиявий ҳисоботларни тайёрлашнинг замонавий усулларидан фойдаланиш.

Расписание

Курс 4 хафта давомида бегим кунлари ўтказилади (сешанба, пайшанба)

14.30  дан 18.00 гача (кофе-брейкка танаффус билан)

 

Условия участия

Заинтересованы?